top of page
  • Anje

Big magic

Er zijn zo van die boeken die iets in gang zetten, zoals het boek 'Big Magic' van Elizabeth Gilbert. De visie op creativiteit die aan bod komt in het boek heeft iets verfrissends, iets waarin ik me wel kan vinden.Een citaat: 'Ik ben van mening dat het creatieve proces zowel magisch als magie is. Ik wil namelijk echt denken dat creativiteit als volgt werkt: ik geloof dat onze planeert niet allen door dieren, planten, bacteriën en virussen wordt bewoond, maar ook door ideeën.'


En nu komt het...


'Ideeën zijn een onstoffelijke energetische levensvorm. ze bestaan volledig los van ons, maar zijn wel in staat de interactie met ons aan te gaan, zij het op een vreemde manier. Ideeën hebben geen stoffelijk lichaam, maar wel een bewustzijn en al helemaal een eigen wil. Ideeën worden door slechts één drijfveel voortgestuwd: ze willen zich kenbaar maken. En de enige manier waarop een idee zich in onze wereld kenbaar kan maken is door samenwerking met een menselijke partner. Alleen met behulp van de inspanningen van ene mens kan een idee uit de ether het rijk van de werkelijkheid betreden.

Dat betekent dat ideeën eeuwig om ons heen tollen op zoek naar beschikbare en bereidwillige mensenlijke partners. Als een idee iemand meent gevonden te hebben -jou bijvoorbeeld- die het wellicht naar buiten zou kunnen brengen, dan komt het bij je langs. Dan probeert het je aandacht te trekken.'


Zeg nu zelf. Een frisse kijk. Dan ben ik het niet meer die een geweldig idee heb (dat mijn ego streelt), maar dan is het een geweldig idee die mij vindt omdat ik er open voor sta. En wellicht ben ik niet de enige persoon die mezelf open kan stellen voor dat idee, dus kan er een cocreatief team ontstaan van mensen die warm lopen voor eenzelfde idee.


Ha, die gedachte maakt me blij.

Tot zover, want er zit een idee op me te wachten dat mijn aandacht vraag.

Comments


bottom of page