top of page

Mijn Methode

Ik luister, ik teken, ik onderzoek en ik zie verbanden. Analystisch ingesteld, wetenschappelijk en kunstig geschoold, het is een mix die werkt! In gesprekken ben ik tekenend aanwezig. Ik voeg schoonheid toe. Dit zorgt ervoor dat de essentie in het licht komt te staan en dat verandering mogelijk wordt.

Wat is scribing?

Scribing is tekenen en schrijven, terwijl mensen praten. Zo ontstaat een visuele weergave van de inzichten en ideeën die ontstaan tijdens de bijeenkomst. Scribing gebeurt 'in real time', in het hier en nu. Terwijl de dialoog zich ontvouwt kunen de deelnemers hun ideeën bekijken waardoor het inzicht vergroot. Scibing is een sociale kunstvorm, het is een participatief en interactief proces tussen de groep, de scribe en het visuele product zelf.

 

Op het einde van de bijeenkomst kijken we samen naar de tekening, en zien we wat die met ons doet, welke bijkomende inzichten ontstaan. Vervolgens kunnen foto's genomen worden en scannen we de tekeningen. Je ontvangt de files en ook de originelen. Gezien ik werk op klein formaat (A4) kunnen de tekeningen makkelijk gehanteerd, getoond en gedeeld worden met anderen. Op die manier blijft de meeting langer bij en worden de inzichten breder en dieper geïntegreerd in het narratief van de betrokkenen, de groep, de bredere organisatie.

Wat zijn de voordelen?

Doordat er een scribe aanwezig is bij de samenkomst, zijn de deelnemers diep betrokken. Als outsider is de scribe zeer aandachtig luisterend aanwezig en kan hij een fris perspectief in de ruimte binnenbrengen. De scribe kan de belangrijkste inzichten visueel teruggeven. De aanwezigheid van een scribe zorgt er ook voor dat je zelf beter kan focussen op de betrokkenen, het proces en de onderlinge interacties.

 

De conversatie wordt visueel gedocumenteerd. Daardoor komen inzichten en bijkomende ideeën aan de oppervlakte. Alle stemmen komen aan bod. Vragen worden gesteld. Er ontstaan nieuwe perspectieven. Betrokkenen geven vaak aan dat ze zich gehoord en erkend voelen. Ze ervaren hun actieve deelname als cruciaal, want ze zien dat hun woorden worden weergegeven op een visuele manier. Scribing verhoogt het (wederzijds) begrip en de (systemische) creativiteit, het draagt bij tot empathie en realiseert een systemische benadering en blik. Scribing is een manier om inzichten te documenteren. Zo ontstaat een 'sense of coherence'. 

Tekeningen maken dingen zichtbaar, en dus ook tastbaar, toonbaar, deelbaar en voelbaar. De tekeningen kunnen niet alleen opgehangen worden maar ook gefotografeerd en gemaild worden. Perfect om ook andere te betrekken en de inzichten mee te nemen naar andere contexten in ruimte en tijd.

figuren

Andere methodes?

Jawel. Daar vertel ik je graag alles over. Er is niet enkel scribing maar ook 'system scribing' en 'visual sensemaking'. Via een toegankelijke methodiek die ik leerde via een opleiding in de Presencing Institute leerde ik om op een alternatieve wijze te kijken naar een systeem. Door de verschillende elementen van een systeem uit te tekenen en vervolgens uit te knippen (zoals de mannetjes hiernaast) kan je makkelijk zicht krijgen op wat er speelt. Je tekent 'elementen' (vb. de personen), je tekent de 'gehelen', ook zet je de relaties erbij (met lijnen of stippellijnen bijvoorbeeld). Vervolgens ook de 'grenzen', de 'patronen' en last but not least zijn er nog 'perspectieven'.

Tekenen, knippen, plaatsen, schuiven en verschuiven. Foto's maken, nog eens verschuiven, opnieuw een foto. Moeilijk is het niet, en het geeft giga-veel inzicht. 

'Everyone in a complex system has a slightly different interpretation. The more interpretation we gather, the easier it becomes to gain a sense of the whole' - Margret Wheatley

Benieuwd? Beam me in of check de opleidingen.

bottom of page